. Hrachov - vše o obci

Historie sboru dobrovolných hasičů

Sbor byl založen 24.května 1924 za starosty Fr.Bejšovce v čp. 19. A čítal 48 členů. V prvním výboru byli kromě starosty Bejšovce : J. Mráz, Fr. Příhoda, K. Sirotek, Fr. Bareš a Fr. Hájek. Dne 12. července 1925 bylo v Hrachově tzv. "zaražení" sboru dobrovolných hasičů. Stříkačka nebyla svěcena, jak bývalo zvykem. Ve skladišti roku 1925 vystavěném měli: vozní stříkačku se 160 m hadic a 4 m savice v ceně 26 000 Kč, 1 žebřík, 11 helem, 11 sekyrek, nosítka a lékárničku. Dne 12. července 1925 bylo tzv. „zaražení sboru" dobrovolných hasičů, stříkačka nebyla svěcena jak bývalo zvykem. Do roku 1958 nebyl sbor dostatečně vybaven a měl 18 členů. I přes obtížné podmínky postavili zbrojnici a vybavili nejnutnější výzbrojí. Teprve po roce 1958 kdy sbor obdržel motorovou stříkačku, doplnil modernější techniku, zvyšuje svoji akce schopnost, zúčastnil se několika soutěží v okrsku i v okrese. Má 24 členů s předsedou Hájkem. V roce 1973 - 1974 byla MNV v akci Z vybudována požární nádrž nákladem 280 000 Kč, která více slouží jako koupaliště a tím byl také odstraněn kritický nedostatek vody pro zásah. Konána jsou každoročně námětová cvičená v obci i okrsku, soutěže požárních družstev i výcviky a školená členů.

Svoji pohotovost při zásahu prokázali při požárech v obci i mimo obec. Dnes má sbor kolem 50 členů.

Kromě hašení starají se ještě o údržbu vsi (čistí a prořezávají stráně, na jaře čistí hasičskou nádrž atd.).

Foto hasičů zde.

Zdroj: Čeněk Habart: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, prvotní vydání, obecní kronika a vlastní text.

Obec Hrachov   kamejk.net a víte hned   Pohádkový les Kamýk nad Vltavou   Půjčovna lodí Zrubek

© 2003-2023 Lukáš Galko. Všechna práva vyhrazena.