. Hrachov - vše o obci

Historie knihovny a skoly

Knihovna založena v roce 1914 Prokopem Růžičkou jako osadní knihovna, která byla i se žákovskou o 155 a učitelskou knihovnou o 81 sv. umístěna v učebně a čítala 266 knih ( 145 nauč. a 121 zábav. knih).

Spolu s knihovnou zřídil i místní osvětovou komisi, která v té době měla 15 členů.

V roce 1948 jsou v Hrachově dvě knihovny. Jedna ve škola a druhá nově založená Gottwaldova knihovna, která v té době 90 sv. politické literatury a celý soubor spisu Al. Jiráska. 6. Října 1977 zahájila půjčování knih místní lidová knihovna, která byla umístěna ve velmi vkusně upravené místnosti. Knihovnice Věra Barešová ( nyní Štefanová ) má přehledně zpracovaný seznam knih. Dosud byly knihy rozmístěné z části ve Sv. Janě, něco na bývalém MNV a v Hrachově. Půjčování se konalo pravidelně ve čtvrtek a v pátek odpoledne. Knihovna obsahovala 1122 knih. Z toho 143 knih pol. lit. 133 knih naučné lit. 715 knih krásné lit. 138 knih krásné lit. pro mládež a 32 cizojazyčných knih.

Čtenářů bylo evidováno 42. Po rekonstrukci budovy v roce 1996 byla knihovna rozšířena do dvou místností. Dnes knihovna čítá přes 2500 knih, má 60 čtenářů pro které je otevřena každé úterý navečer.

Škola, přízemní budova vystavěná v roce 1913. Foto zde. A otevřená v roce 1920, předtím ( 1913 - 1920 ) fungovala jako celoroční expozitura školy ve Sv. Janu. V létě roku 1923 obec Sv. Jan postavila byt pro správce školy v Hrachově nákladem 61 000 Kč, jako přístavek ke školní budově. Kolaudace 14. Září 1923. Škola sloužila, ale jen do roku 1956 kdy byla pro nedostatek žáků uzavřena, od vzniku až do uzavření to byla škola jednotřídní. V roce 1976 se škola adaptuje značným nákladem na mateřskou školku, která sloužila do konce školního roku 1993, kdy byla pro malý počet žáků uzavřena. Od té doby se budova pronajímá soukromým osobám.

Zdroj: Čeněk Habart: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, prvotní vydání, obecní kronika a vlastní text.

Obec Hrachov   kamejk.net a víte hned   Pohádkový les Kamýk nad Vltavou   Půjčovna lodí Zrubek

© 2003-2023 Lukáš Galko. Všechna práva vyhrazena.